Altschul (Altschuler, Altszuler) Dawid ben Arie Lejb (Löw)

(XVII w.) – egzegeta biblijny; ojciec J.H. Altschulera. Mieszkał w Pradze, a potem – być może – w Jaworowie. Opracował utrzymane w przystępnej formie komentarze do kilku ksiąg biblijnych: – Psalmów, Przysłów i Hioba (Żółkiew 1753-1754). Dalsze, poświęcone Prorokom i Pismom, zostały uporządkowane i uzupełnione przez jego syna, który kontynuował dzieło ojca; ukazały się później w dwóch częściach: Mecudat Cij(j)on (hebr., Twierdza Syjonu) oraz Mecudat Dawid (hebr., Twierdza Dawida). Zyskały sobie sławę najpopularniejszych – od czasów Rasziego – komentarzy biblijnych. Odznaczały się wyjątkową prostotą i jasnością, zważywszy na ówczesne tendencje w nauce talmudycznej. Ich wydania wielokrotnie potem wznawiano (w tłum. na j. jid. ukazały się w Kopyści w 1818 i w Wilnie w 1820).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand