Altenberg Herman

(1848 Lwów – 1885 tamże) – księgarz i wydawca; ojciec Alfreda A. Pochodził z rodziny drobnomieszczańskiej. Od wczesnej młodości zaangażowany był w sprawy polskie. Swoją praktykę zawodową rozpoczynał jako pomocnik w lwowskiej księgarni Franciszka Henryka Richtera. Później pracował w wydawnictwie Ferdynanda Hoesicka w Warszawie. Tam w 1872 założył – do spółki z M. Robitschkiem – własną firmę. Zainicjowała ona wydawnictwo artystycznych fotografii dzieł polskich malarzy. Po kilku latach przeniósł się do Lwowa (1880), odkupił księgarnię swego dawnego pryncypała i rozwinął działalność wydawniczą. Pierwszy w Polsce publikował luksusowe, bogato ilustrowane książki; pierwszy rozpoczął też wydawanie dzieł w postaci dużych zeszytów (m.in. Pan Tadeusz Mickiewicza); w mniejszym formacie wydał dwie antologie poetów polskich i obcych, Bajeczki J.I. Kraszewskiego, dzieła Schillera, album Silva rerum z teki Grottgera. Podjął też wydawanie Biblioteki Klasyków Polskich (Jan Kochanowski, Stanisław Trembecki). Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi osobistościami świata literackiego. Po przedwczesnej śmierci księgarza, jego rodziną i księgarnią zaopiekował się Władysław Bełza. Żona A. prowadziła firmę do 1921, kontynuując przyjętą przez męża linię wydawniczą; z pomocą Bełzy wydała m.in. ilustrowane dzieła Mickiewicza (Grażynę, Konrada Wallenroda, Ballady i Romanse, Dziady, Pieśń Legionów).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand