Altbauer Mojżesz (Mosze)

(1904 Przemyśl – 1998) – językoznawca, slawista. Studiował na UJK; uczęszczał na seminarium Tadeusza Lehra-Spławińskiego, u którego doktoryzował się na UJ w 1932, na podstawie dysertacji O polszczyźnie Żydów (Wilno 1931). Zagadnieniu temu poświęcił też kilka artykułów. Wykładał język ukraiński w Szkole Nauk Politycznych Instytutu Europy Wschodniej. W 1935 nielegalnie wyemigrował do Palestyny podczas rozgrywanej tam Makabiady. Był twórcą Historycznego Muzeum Tel Awiwu, którym kierował w 1957-1966; wykładowcą UH w Jerozolimie (od 1954), a następnie profesorem slawistyki i Studiów Rosyjskich (od 1969). Po wojnie sześciodniowej (1967) przez kilkanaście lat prowadził badania nad rękopisami słowiańskimi w klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj i w klasztorach starego miasta w Jerozolimie. Prace te przyniosły mu międzynarodowy rozgłos, dzięki odkryciom i wydaniom nieznanych dotąd manuskryptów. Utrzymywał stałe kontakty z polskim środowiskiem naukowym, wielokrotnie goszcząc w Polsce (po raz pierwszy w czerwcu 1948). W 1986 na UJ odbyła się uroczystość odnowienia jego doktoratu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand