Allerhand Maurycy

(1868 Rzeszów – 1942 Lwów) – prawnik, profesor UJK. Doktoryzował się na uniwersytecie w Wiedniu (1902). Pracował w Departamencie Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu nad prawem akcyjnym i przepisami dotyczącymi wykonywania orzeczeń pochodzących z innych dzielnic kraju. Od 1919 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP (wszystkie sekcje cywilistyczne), Trybunału Stanu; współtwórcą polskiej procedury cywilnej; czynny w: Polskim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie Prawniczym, Komitecie Redakcyjnym Orzecznictwa Sądów Polskich. Autor wielu prac; m.in. Podstęp w procesie (1907); Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (1932-1933), Komentarz do kodeksu handlowego (1934). Uczestniczył w pracach Żydowskiego Koła Naukowego, skupionego wokół S.W. Gutmana i Z. Taubes-Sensa. Był prezes Komisarycznego Zarządu Gminy Żydowskiej we Lwowie (1924-1928). W 1928 został wybrany na jej prezesa z listy ponadpartyjnego Bloku Gospodarczego, zorganizowanego przez W. Chajesa. W tym okresie opublikował Wybory do rad i gmin żydowskich (1928). Po kilku miesiącach, atakowany przez syjonistów, ustąpił z zajmowanego stanowiska (1929). W czasie II wojny świat. Niemcy powierzyli mu prezesurę lwowskiego Judenratu, lecz odmówił jej przyjęcia. Podczas likwidacji getta, zginął zamordowany w obozie janowskim we Lwowie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem