Alfasi Dawid ben Abraham

zw. Abu Sulejmanem (2. poł. X w.) – karaicki leksykograf, gramatyk i egzegeta biblijny. Pochodził przypuszczalnie z Fezu w Maroku. Prowadził badania nad leksykalnymi podobieństwami języka hebrajskiego i arabskiego oraz identyfikacją nazw geograficznych w Biblii. Jest m.in. autorem Kitab dżami ul-Alfaz (znanego również pod hebrajskim tytułem Agron = Słownik) – obszernego słownika języka hebrajskiego, zawierającego liczne odniesienia do języka aramejskiego, hebrajskiego misznaickiego i arabskiego. Jego kopie zachowały się aż do czasów najnowszych. (Por. karaimi)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand