Aleluja

(hebr. Hal(l)eluja = Sławmy [Chwalmy] JHWH) – wyrażenie liturgiczne. W biblijnej Księdze Psalmów słowo to występuje 23 razy na początku albo końcu psalmów, a czasami w obu miejscach jednocześnie (np. Ps 106). W większości wypadków nie stanowi integralnej części psalmu, co może sugerować, że zostało dodane później. W wielu gminach żydowskich istnieje stara tradycja wypowiadania słowa Aleluja w specjalny, melodyczny sposób, a także dodawania go jako końcowej aklamacji po odśpiewaniu hymnów. Akcentuje on bowiem radość Izraela, jako ludu Bożego, cieszącego się szczególną opieką JHWH. Zob. też Hal(l)el

Autor hasła: Iwona Kamila Brzewska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand