Aleksander Janneusz

(Jannaj; grec. Iannai, od hebr. Jahnai = JHWH wysłuchuje); Jonatan I – król Judei, panujący w 103-76 p.n.e.; syn Jana Hyrkana. Pojął za żonę Aleksandrę Salome, wdowę po swym zmarłym bracie, Arystobulu I. Panowanie A. było okresem nieustannych walk Judejczyków na dwóch frontach: zewnętrznym – z Egipcjanami, Idumejczykami, Arabami, Syryjczykami o powiększenie posiadłości królestwa judzkiego i wewnętrznym – ze stronnictwem faryzeuszy, zdobywających coraz większy wpływ na kształt życia społeczno-politycznego kraju. Zwycięskie boje A. znacznie zwiększyły posiadłości państwa judzkiego; pod jego panowaniem znalazło się wybrzeże Morza Śródziemnego od Egiptu aż po Karmel (z wyjątkiem miasta Aszkelon). Wojna domowa pochłonęła jednak wiele ofiar i pod koniec życia A. zrozumiał, że musi zawrzeć ugodę z faryzeuszami. Ostatecznie udało mu się zaprowadzić pokój także wewnątrz kraju.

Autor hasła: Małgorzata Naimska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand