Albeck Szalom

(1858 Warszawa – 1920) – talmudysta; ojciec Henocha A. Mimo, że całe życie zajmował się prowadzeniem interesów w Warszawie, to jednak zdobył status uznanego uczonego. Wśród jego prac najważniejsze miejsce zajmują: słownik biograficzny tan(n)aitówamoraitów Miszpechot soferim (cz. 1, 1903, obejmująca jedynie fragmenty dotyczące hebr. litery alef); rozpoczęcie edycji dzieła Sefer ha-Eszkol Abrahama ben Izaaka z Narbony (cz. 1, 1910; dokończone przez syna w l. 30. XX w.), która wzbudziła polemikę wokół autentyczności tekstu opublikowanego w 1869 przez Cwi Beniamina Auerbacha; zamierzona edycja Talmudu Babilońskiego, która miała zawierać różne lekcje tekstu, oparte na rękopisach wraz z nowoczesnym komentarzem.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand