Agudas Achim

(jid.; hebr. Agudat Achim = Przymierze Braci) – dość popularna nazwa żydowskich stowarzyszeń samopomocowych (por. bractwa). Szczególnie często pojawiała się ona jako określenie organizacji emigrantów z danego miasta czyli ziomkostw, przybierając np. formę Agudas Achim ansze(j) Wilna (hebr., dosł.: Przymierze Braci, ludzi [z] Wilna) dla nowojorskiego stowarzyszeń Żydów wileńskich. Niektóre tego typu organizacje posiadały własne synagogi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand