Agudas (hebr. Agudat) Achim - Przymierze Braci

właśc. Towarzystwo ku Uobywatelnieniu Izraelitów w Galicji „Agudas Achim – Przymierze Braci” – polonofilskie stowarzyszenie Żydów postępowych. Działało we Lwowie w 1880-1892. Jego głównym zadaniem było szerzenie oświaty wśród Żydów galicyjskich. Starało się także zwalczać przejawy antysemityzmu. Wydawało dwutygodnik „Ojczyzna” (z hebr. dodatkiem „Ha-Mazkir” = Kronikarz, Sekretarz], redagowanym przez I. Bernfelda). Do najbardziej czynnych działaczy stowarzyszenia należeli: W. Feldman, B. Goldmann, N. Loewenstein i A. Nossig.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand