Aelia Capitolina

Colonia Aelia Capitolina (łac.) – nazwa pochodząca od łac. imienia cesarza HadrianaAelius Hadrianus, który nadał ją Jerozolimie w 130 n.e., podczas podróży po prowincjach należących do cesarstwa. Nowe, hellenistyczne miasto miało powstać na ruinach stolicy Judei, zniszczonej w 70 n.e., podczas wojny Żydów z Rzymianami (66-70 n.e.); na miejscu dawnej świątyni żydowskiej planowano wznieść świątynię Jowisza Kapitolińskiego. Związane z tą decyzją zarządzenie Hadriana, wraz z innym dotyczącym zakazu obrzezania, stało się bezpośrednią przyczyną ostatniego w starożytności zrywu nar. Żydów, jakim było powstanie Bar Kochby (132-135 n.e.). Po jego upadku, już bez przeszkód, Hadrian zrealizował swe plany związane z budową A.C.; wytyczono nowe ulice, forum, wzniesiono łaźnie, teatr, hipodrom, gmachy użyteczności publicznej. Na jednej z bram miejskich umieszczono wizerunek dzika, będącego godłem dziesiątego legionu rzymskiego, stacjonującego w Jerozolimie. Święte miejsca Żydów zdobiły odtąd posągi Jowisza Kapitolińskiego i Hadriana na koniu. Ocalałym Żydom, pod karą śmierci, zakazano wstępu do miasta. Jedynie dziewiątego dnia aw, w rocznicę zburzenia Świątyni, mogli je odwiedzać i pod resztką ocalałego świątynnego muru (Ściana Płaczu) rozpaczać nad swą klęską (Tisza be-Aw).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand