Adoszem

(hebr., abr. od Adonaj ha-Szem) – jedna z muzycznych modlitw, nazywanych w języku jidysz sztajger (inna, równie popularna wśród Żydów aszkenazyjskich, to Ahawa Raba). Jej nazwa pochodzi od początkowych słów Psalmu 93 (JHWH malach = Pan króluje…). (Zob. też: Imiona Boga; Tetragram)

Autor hasła: Iwona Kamila Brzewska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand