Adonaj

(hebr., Mój Pan; jid. Adonoj) – określenie (Imię) Boga (Imiona Boga). Pochodzi od hebr. słowa adon, używanego w Biblii na oznaczenie człowieka sprawującego władzę, które tłumaczy się najczęściej jako „pan”. W Biblii pojawia się również w połączeniu z Tetragramem JHWH (tzn. Adonaj JHWH); wyrażenie to tłumaczone jest: „Panie mój, Boże” (Biblia Tysiąclecia) bądź „Panie Boże” (Biblia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego). Prawdopodobnie właśnie ta forma określenia Boga była pierwotna i dopiero z czasem słowo A. stało się Imieniem Boga. Jest to metonim tradycyjnie zastępujący przy czytaniu Biblii Imię Boga „JHWH”, nie wymawiane już od czasów starożytnych. Terminu A. używa się tylko w modlitwach, a poza tym stosuje się bardzo liczne synonimy Imienia Bożego. W drukowanych modlitewnikach często słowo A. zastępowano dwiema literami hebrajskimi jod, jako że skrótu tego nie dotyczyły ograniczenia używania w piśmie niektórych określeń Boga. (Por. Elohim)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand