Adon

adon (hebr., Pan) – w BH tytuł odnoszący się zarówno do Boga, jak i człowieka, sprawującego władzę (władca kraju, mąż w stosunku do żony bądź właściciel w stosunku do niewolnika). Określenie Adonaj (hebr., mój Pan) używane jest jednak wyłącznie w odniesieniu do Boga; m.in. pojawia się ono w modlitewnych formułach, zastępujących niewymawialne, zgodnie z tradycją judaistyczną, Imię Boga, zapisywane jako JHWH. W kontekście polskich realiów tytuł a. znaczył też: dziedzic, właściciel dóbr i ogólnie odnosił się do wszelkiej władzy.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand