Ad(d)ir Hu

(hebr., Potężny [jest] On) – hymn napisany akrostychem alfabet., w którym wymienia się przymioty Boga i błaga Go o odbudowanie Świątyni Jerozolimskiej; śpiewany podczas sederu pesachowego. Został napisany przez nieznanego autora, prawdopodobnie w XIV w. w Niemczech. Po raz pierwszy tekst A.H. został wydrukowany w Hagadzie Salomona ha-Kohena (Praga 1527), a jego melodia – w 1644 (lecz wiadomo, że jest znacznie starsza). Melodię tę wykorzystuje się także w różnych częściach nabożeństwa pesachowego (np. w Hal(l)elu oraz w Kadyszu, odmawianym nad zwojami biblijnymi [ rodał]).

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand