Achimelek

(hebr. Achimelech = mój brat jest królem) – imię trzech postaci biblijnych: 1. syn Achituba, członek kapłańskiego rodu Elego; arcykapłan w świątyni w Nob (1 Sm 22,9-20). Zginął wraz z innymi kapłanami z rozkazu Saula, mszczącego się za pomoc, jaką okazali oni Dawidowi. 2. syn Abiatara, jedynego który ocalał z rzezi w Nob (1 Sm 21,22). Biblia wymienia A., jako kapłana Dawidowego, łącznie z Cadokiem, synem Achituba (2 Sm 8,17). 3. Hetyta, żołnierz towarzyszący Dawidowi podczas jego ucieczki przed Saulem (1 Sm 26,6).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem