Achikar

(hebr. Achi'or = mój brat jest światłem) – prawdopodobnie postać historyczna (kanclerz asyryjskich królów – Sennacheryba i Asarhaddona, VIII/VII w. p.n.e.), pojawiająca się w ludowych opowieściach, znanych na obszarach aramejskojęzycznych w okresie asyryjskim. W tradycji żydowskiej A. uważany jest za pobożnego, prawego męża z pokolenia Neftalego, który żył w diasporze. Według pseudoepigraficznej Księgi Tobiasza, zaliczanej do literatury mądrościowej, był synem Anaela, bratankiem Tobiasza-ojca (Tb 1,21). Słynął ze swej mądrości; był autorem licznych przysłów i przypowieści; bohater znanej na Wschodzie legendy pt. Mądrość Achikara. Postać A. występuje również w literaturze hellenistycznej (pod imieniem Ezopa).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand