Achiasz

(hebr. Achij(j)a = moim bratem jest JHWH) – według tradycji biblijnej, syn Achituba, pochodzącego z kapłańskiego rodu Elego; arcykapłan w Szilo w czasach panowania króla Saula, czasami identyfikowany z Achimelekiem, kapłanem w Nob (1 Sm 14,3,18).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand