Achad Ha-Am

(hebr., dosł.: jeden z ludu; prosty człowiek), właśc. Aszer Cwi Ginzberg (1856 Skwira k. Kijowa – 1927 Tel Awiw) – czołowa osobistość ruchu Chowewej Syjon i „duchowego syjonizmu”, pisarz, publicysta, myśliciel. Wychowany w środowisku chas., pod wpływem haskali przeszedł na pozycje agnostycyzmu oraz skierował swe zainteresowania na rozważania o kulturze i ideach etycznych judaizmu. Studiował w Wiedniu, Berlinie i Wrocławiu (1882-1884), jednak zasadniczo był samoukiem. Osiadł w Odessie (1886) i związał się ze wspomnianym ruchem Miłośników Syjonu. Był współtwórcą grupy Bne(j) Mosze i współzałożycielem pierwszego niekomercyjnego wydawnictwa hebrajskiego w Warszawie pod nazwą Achi'asef. Szkice A. Ha-A. zawierające m.in. krytykę żydowskiej kolonizacji w Palestynie zostały zebrane w Al paraszat d(e)rachim (hebr., Na rozdrożu, t. 1-4, 1895-1913). Od 1895 poświęcił się niemal wyłącznie pracy pisarskiej. Założył hebrajski miesięcznik „Ha-Sziloach” (w 1896-1903 był także jego wydawcą), w którym występował z krytyką syjonizmu politycznego. W 1908 osiadł w Londynie, gdzie m.in. uczestniczył w negocjacjach prowadzących do wydania deklaracji Balfoura. Od 1922 mieszkał w Tel Awiwie. A. Ha-A. uważał, że utworzenie państwa żydowskiego może być jedynie ukoronowaniem długiego procesu. Odrodzenie narodu musi za sobą pociągnąć odrodzenie judaizmu. Początek winien im dać rozwój „duchowego syjonizmu”, inicjujący odnowę moralną, w której kluczową rolę miały odgrywać edukacja, literatura itp. Dzięki temu ruchowi powstać miało „narodowe centrum duchowe”, które oddziaływałoby na Żydów w diasporze. A. Ha-A. (oraz jego dzieła) wywarł wielki wpływ na żydowską inteligencję w środk. i wsch. Europie, a za pośrednictwem licznych tłumaczeń jego pism, także na cały świat żydowski. Jego myśl stanowiła główną przeciwwagę dla poglądów T. Herzla i tendencji nacjonalistycznych wśród Żydów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

 - Achad Ha-Am - Polski Słownik Judaistyczny
(kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem