Achab

(hebr., brat ojca) – 1. jeden z najbardziej czynnych, pełen inicjatyw król izraelski, panujący w Królestwie Północnym – według tradycji biblijnej – przez 22 lata (najpierw jako regent – 873-871 p.n.e.), a potem jako król – 871/870-852/851 p.n.e.); syn Omriego, ożeniony z fenicką księżniczką Jezabel (Izebel), która miała znaczny wpływ na jego rządy (1 Krl 16,29-34; 17-22). Za jego czasów nastąpił rozkwit państwa i wzrost jego potęgi. A. wzniósł wiele wspaniałych budowli, ufortyfikował kraj. Doprowadził też do zmiany układu sił w regionie; wziął do niewoli króla Damaszku (któremu podporządkowana była Samaria), wymuszając dogodne dla siebie warunki pokoju, a potem wraz z nim i dziesięcioma innymi królami utworzył ligę, mającą połączyć siły przeciw potędze asyryjskiej; zajął też Moab. Niedługo przed śmiercią przyjął odwiedzającego go z pokojową wizytą Jozafata, króla Judy; ich pokojowe stosunki umocniło jeszcze małżeństwo Jorama, syna Jozafata z Atalią, córką A. Mimo licznych, odnoszonych przez A. sukcesów, w Państwie Północnym nastąpiło osłabienie wiary mojżeszowej; zaczęły rozpowszechniać się obce kulty religijne. W Biblii A. został oceniony surowo, napisano tam, że „jeszcze więcej czynił [złego] niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela” (1 Krl 16,33). Zgodnie z tradycją biblijną, wystąpili przeciwko niemu dwaj prorocy: Eliasz, zapowiadając karę Bożą za popełniane grzechy, oraz Micheasz, głosząc klęskę w kolejnej wojnie z Aramejczykami (w której A. zginął). Po śmierci tego monarchy na tron wstąpił jego syn Ochozjasz (Achazjasz), który wkrótce także poniósł śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jego miejsce zajął drugi syn A. – Joram. 2. syn Kolojasza, fałszywy prorok, żyjący w okr. niewoli babilońskiej, potępiany surowo przez proroka Jeremiasza za kłamstwa i uczynki, jakich się dopuścił głosząc, iż występuje w imieniu Pana.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem