Abramow-Newerly (Newerly-Abramow) Igor

(1903 Białowieża – 1987 Warszawa) – pisarz polski; ojciec pisarza Jarosława Abramowa-Newerly’ego. Był synem oficera rosyjskiego Nikołaja Abramowa i Teresy Newerly. W 1915, wraz z rodziną, został ewakuowany do Rosji. W Symbirsku ukończył gimnazjum (1920), potem studiował prawo w Kijowie (1921–1923). Pracował w Komsomole (1918–1921). W 1924 powrócił do Polski i osiadł w Warszawie. W 1926 został sekretarzem J. Korczaka. W 1928–1930 prowadził zajęcia z prac ręcznych w Domu Sierot na ul. Krochmalnej i sierocińcu „Nasz Dom” na Bielanach. W 1932–1939 kierował redakcją „Małego Przeglądu”, oraz grupą literacką WoTuM i współredagował jej pismo „Wolna Trybuna Młodych” (1937). W okresie okupacji niemieckiej był robotnikiem budowlanym, potem prowadził zajęcia w młodzieżowych warsztatach Rady Głównej Opiekuńczej. Na początku 1943 został aresztowany przez gestapo. Był więźniem obozów koncentracyjnych (Majdanek, Oświęcim, Oranienburg, Bergen-Belsen). Po wojnie pracował w Zarządzie Głównym Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Był członkiem PPS, a następnie PZPR (1946–1966). Początkowo jego twórczość prozatorska związana była z propagowaniem „nowego porządku” w Polsce, choć silnie zaznaczały się w niej także wątki wychowawcze (Chłopiec z Salskich Stepów, 1948; Archipelag ludzi odzyskanych, 1950; i powieść Pamiątka z Celulozy, 1952, odznaczona państwową nagrodą literacką, zekranizowana, wielokrotnie wydawana, przełożona na kilka języków). Tematem późniejszych utworów pisarz uczynił doświadczenia swego życia, m.in. powracając do wspomnień, związanych z Korczakiem: Żywe wiązanie (1966); Rozmowa w sadzie 5 sierpnia (1978); pamiętnikarska Zostało z uczty bogów (1981); Wzgórze Błękitnego Snu (1986). Był też wydawcą pism Korczaka. Za swą twórczość otrzymał liczne nagrody w kraju i za granicą; m.in. za książki o Korczaku został nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów (1979). Otrzymał też medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1983).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem