Abrahama Testament

pesudoepigraficzne dzieło, pochodzące prawdopodobnie z ok. 100 n.e., napisane w j. grec. (początkowo sądzono, że językiem oryginału był hebrajski). Zachowane w j. grec. oraz w kilku przekładach (m.in. koptyjskim, arabskim i etiopskim). Autorem A.T. prawdopodobnie był Żyd zamieszkały w Egipcie (łączony czasem ze środowiskami faryzeuszy, esseńczyków bądź terapeutów). Wiele świadczy o tym, że A.T. stanowił najpopularniejszą część trylogii o ostatnich czynach patriarchów (wraz z Testamentem Izaaka i Testamentem Jakuba). Zachowana do naszych czasów wersja nosi znamiona wpływu chrześcijańskich kopistów. A.T. ukazuje patriarchę Abrahama od chwili otrzymania wieści o rychłej śmierci. Pogodziwszy się z nią prosi Stwórcę, by mógł zobaczyć jeszcze niebo i ziemię, które następnie zwiedza w towarzystwie Michaela na wozie ognistym. Potem anioł przenosi go do bramy wiodącej do nieba, gdzie Abraham widzi nielicznych, kroczących wąską drogą sprawiedliwości i rzesze grzeszników, dążące szeroką drogą, oraz sąd nad zmarłymi. Całość kończy opowieść o tym, jak śmierć podstępem zabrała duszę Abrahama, a aniołowie zanieśli ją do nieba.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand