Abrahama Apokalipsa

właśc. Księga Apokalipsy Abrahama, syna Tarego, syna Nahora, syna Seruga, syna Arfaksada, syna Szema, syna Noego, syna Lamecha, syna Metusala, syna Henocha, syna Jaredatekst należący do grupy apokryfów o charakterze apokaliptycznym. Pochodzi z końca I w. n.e. Jego autorem był kapłan, prawdopodobnie związany z esseńczykami. Wiele wątków zaczerpnął z tradycji etiopskiej Księgi Henocha. A.A. zachowała się jedynie w przekładzie na staro-cerkiewno-słowiański z j. hebr. lub aramejski, albo na grecki (znane egzemplarze pochodzą z IX/X w.). Zawiera opis nawrócenia Abrahama, jego podróży na górę Horeb i wizji przyszłych losów świata. (Zob. też apokryfy i pseudoepigrafy)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand