Abraham ben Samuel Chasdaj

Chasdaj [ibn] Abraham ben Samuel ha-Lewi; Ibn Chasdaj (1. poł. XIII w.) – tłumacz z Barcelony. Był zwolennikiem Majmonidesa, którego bronił w wielkim sporze toczonym w ówczesnej nauce żydowskiej wokół poglądów autora Miszne Tora (m.in. w tej sprawie rozsyłał listy do wielu gmin żydowskich). Przełożył na j. hebr. dzieła Majmonidesa: Sefer ha-MicwotIg(g)eret Tema. Tłumaczył także z j. arab. na hebr. pisma etycz. i filoz., z których wiele nie zachowało się do naszych czasów w oryginalnym kształcie, oraz dzieło pseudoarystotelejskie ha-Tapuach. Najciekawszą pozycję w jego przekładowej twórczości stanowi opowieść Ben ha-Melech we-ha-Nazir (wyd. 1518), której pierwowzór – hinduska legenda o Buddzie – znany był z przeróbek: w j. grec. (gdzie nadano jej charakter chrześcijański) i późniejsza – w j. arabskim. Z tej drugiej prawdopodobnie korzystał A. ben S.Ch., nadając jej żydowski charakter, oczyszczając z innowierczych naleciałości; wykorzystał także wątki zaczerpnięte z Biblii, hag(g)adymidraszy. Przeróbka niepełnej wersji tego utworu ukazała się w j. jidysz w Warszawie w 1870.

Autorzy hasła: Paweł Fijałkowski, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem