Abraham ben Eliasz (Elijahu) Gaon z Wilna

Abraham ben HAGRA (1750 Wilno – 1808 tamże) – uczony talmudysta, pisarz; syn Elijahu ben Szlomo Zalmana. Otrzymał wszechstronne wykształcenie talmudyczne, kabalistyczne i świeckie. Był badaczem literatury midraszowej; napisał m.in. historyczno-kryt. studium Raw Pealim (1894), poświęcone ok. 130 midraszom lub ich fragmentom, komentarz do Psalmów pt. Beer Awraham (hebr., Studnia Abrahama, 1897); podręcznik geografii G(e)wulot arec (hebr. Granice ziemi, 1821) oraz liczne nowele i komentarze talmudyczne.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand