Abraham Hirszowicz

(2. poł. XVIII w.) – autor projektu reformy Żydów. W l. 90. XVIII w. był faktorem dworu królewskiego. Opracował i przedłożył Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu oraz delegacji żydowskiej na Sejm Czteroletni Projekt reformy i poprawy obyczajów starozakonnych mieszkańców Królestwa Polskiego (pierwszy przedruk w książce Władysława Smoleńskiego, Ostatni rok Sejmu Wielkiego, 1896). Dochodzą w nim do głosu wpływy francuskiego oświecenia, w tym postulaty utworzenia syndykatur generalnych w województwach, zatrudniania bezrobotnych Żydów przy robotach publicznych, dopuszczenia ich do wykonywania rzemiosł, darowania ziem na Ukrainie dla rozwoju osadnictwa rolniczego oraz wielu zmian w sferze obyczajowości, mających prowadzić do asymilacji kulturowej, m.in. również poprzez nauczanie młodzieży w szkołach publicznych i powoływanie Żydów do służby w armii polskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand