Abraham Chaim ben Gedalia ze Złoczowa

(1750 Złoczów – 1816) – jeden z najwybitniejszych pisarzy chasydzkich. Był uczniem Dow Bera z Międzyrzecza, Jaakowa Josefa z Połonnego, Jechiela Michaela ze Złoczowa, S.Sz. Horowica z Nikolsburga oraz Pinchasa Lewiego Horowica. Kiedy ojciec jego drugiej żony, Issachar Ber, wyjechał do Erec Israel, przejął po nim stanowisko przewodniczącego sądu rabinackiego w Złoczowie. A.Ch. ben G. ze Z. był świetnym egzegetą i stylistą. Napisał wiele komentarzy do Pirke(j) Awot i legend hagadycznych. Największą popularność zdobył jego wydany pośmiertnie zbiór myśli i powiedzeń chas. cadyków Orach chajim (Żółkiew 1817), który – razem z notą biograficzną – opublikował jego pasierb, Josef Azriel ben Chajim Abraham Lejbusz.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand