Abiszaj

(Abszaj; hebr. Awszaj = mój ojciec jest darem) – według tradycji biblijnej, syn Serui, siostry króla Dawida, brat Joaba, oficer straży przybocznej Dawida (1 Sm 26,6). Jeden z trzech dowódców, którzy pokonali Awnera i Iszboszeta, syna Saula. W czasie buntu Absaloma A. kierował trzecią częścią armii Dawida. Dowodził także wojskiem w walkach Dawida z Filistynami i Edomitami.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand