Aaron z Żytomierza

(?-1816 [1817]) – cadyk i rabin, uczeń Lewiego Icchaka ben Meira z Berdyczowa. Po śmierci Zeewa Wolfa z Żytomierza przez kilka lat był kaznodzieją i rabinem tej społeczności. Jego kazania dotyczące świąt i halachy zostały zebrane przez jego ucznia rabiego Lewiego z Żytomierza i opublikowane w Berdyczowie w 1817 pt. Toldot Aharon (hebr., Dzieje [Potomstwo] Aarona). Inne jego pisma zebrano w wyborze Pisganim kadiszin (Ostróg 1891). A. z Ż. nauczał, iż tylko poprzez studiowanie Tory można dotrzeć do prawdziwego pojmowania Boga. W nauczaniu kładł szczególny nacisk na d(e)wekut.

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand