Aaron ben Meir z Brześcia Litewskiego

Briskier (Brisker; jid., Brzeski) [Rebe], zw. Aronem Padwą (ok. 1750-1807 Brześć Litewski) – autorytet w dziedzinie Talmudu. Swój rodowód wyprowadzał od Meira z Padwy i S. Wahla. Odrzucał każdą propozycję objęcia urzędu rabina. Na zjeździe przedstawicieli gmin żydowskich w Warszawie w 1791, podczas Sejmu Wielkiego, reprezentował gminę w Brześciu. Brał też udział w pertraktacjach dotyczących uzyskania praw dla Żydów (za cenę spłacenia długów króla Stanisława Augusta). Jest autorem zbioru nowel talmudycznych pt. Minchat Aharon (hebr., Ofiara Aarona, 1792) do traktatu Sanhedrin, oraz licznych responsów, opublikowanych przez jego wnuka, Jaakowa Meira Padwę, w dziele Mekor majim chajim (hebr., Źródło wody żywej, 1837).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand