Aaron ben Jaakow z Karlina

zw. Aaronem z Karlina, Aaronem Wielkim z Karlina (1736-1772 Karlin) – jeden z pionierów chasydyzmu na Litwie, założyciel dynastii cadyków z Karlina, działającej do dziś w Izraelu; uczeń Dow Bera z Międzyrzecza. Na początku lat 60. XVIII w. założył pierwszy chasydzki minjan w Karlinie pod Pińskiem (współcz. dzielnica Pińska), z którego chasydyzm promieniował na całą Litwę. W dawnych źródłach litewsko-żydowskich określenie „karliner” występuje jako synonim chasyda. Aaron ben Jaakow z Karlina bardzo zdecydowanie występował przeciwko nadmiernemu opodatkowaniu biednych, nie wahając się wykorzystywać swego osobistego autorytetu i instytucji klątwy (cherem). Reprezentował w chasydyzmie nurt ascetyczny. Od swoich uczniów wymagał, by przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęcali na post i studiowanie Tory. Skomponował własny hymn szabatowy, który zamieszczany jest w wielu chasydzkich modlitewnikach i co szabat śpiewany był przez karlińskich chasydów na 20 różnych melodii. Jego następcą został uczeń – Szlomo ben Meir ha-Lewi, po którym przywództwo przeszło na syna A. ben J. z K. – Aszera ben Aarona z Karlina. (Drugi z synów A. ben J. z K. przeniósł się do Erec Israel; jedna z jego córek poślubiła Mordechaja ben Nachuma z Czarnobyla, druga została matką Menachema Mendla z Lubawicz). Po nim nastąpił Aaron Drugi, zw. Aaronem (Aharonem) Perłowem z Karlina (1802 [1808] – 1872), pod którego przywództwem karliński chasydyzm zdobył szerokie wpływy na Polesiu i Wołyniu, a grupy związanych z tym ośrodkiem chasydów osiedliły się w Tyberiadzie i Jerozolimie. Kolejnym cadykiem z tej dynastii był Aszer ze Stolina (1827-1873), po którego śmierci za cadyka uznano jego czteroletniego syna – Izraela (1869-1921). Chłopiec otrzymał przydomek Jenuka mi- Stolin (hebr., Dziecię ze Stolina). Kiedy dorósł, okazał się bardzo utalentowanym przywódcą. Jego synowie zostali cadykami w Karlinie (Abraham Elimelech), Stolinie (Mojsze, zamordowany przez Niemców w 1942), Łucku (Jochanan) i Stanach Zjedn. (Jaakow).

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem