Aaron Samuel (Szmuel) ben Naftali Hertz ha-Kohen

(1740-1814) – chasydzki rabin w Ostrogu, Jampolu i Białej Cerkwi. Był uczniem Dow Bera z Międzyrzecza i Pinchasa Szapiry z Korca; wybór ich wypowiedzi zebrał w dziele Kodesz hil(l)ulim (hebr., Święte pieśni pochwalne, wyd. 1864). Był także autorem komentarza Kore me-Rosz (1811) do Midrasz Raba, oraz testamentu etycznego We-ziw(w)a ha-Kohen, który przeznaczył dla swoich dzieci.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand