ATBASZ

jedna z metod gematrycznych (gematria), polegająca na zamianie liter alfabetu hebrajskiego w tekście w ten sposób, że jego pierwsza litera (alef) jest zastępowana przez literę ostatnią (taw), druga litera (be(j)t) – przez przedostatnią (szin), i tak dalej. W ten sposób powstaje nowy tekst, o treści, która pozostaje niezrozumiała dla nie wtajemniczonych.

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand