ARG_tomy.jpg [931.25 KB]
Tomy pełnej edycji Archiwum Ringelbluma

Pracownia badań nad edycją Archiwum Ringelbluma 

Zespół naukowy pracujący w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma nad pełną edycją dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma) – kolekcji wpisanej w 1999 r. przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturalnego „Pamięć Świata” – otrzymał decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2012 r. grant w wysokości 2.137.876 złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację tego projektu. W serii Archiwum Ringelbluma ukazało się już 15 tomów dokumentów, kolejne wyjdą drukiem niebawem. Dzięki uzyskanym środkom planujemy w latach 2013–2017 publikację kolejnych 15 tomów.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Epsztein

Koordynator: dr hab. Katarzyna Person

Pracownia Encyklopedii getta warszawskiego

 Pracownia Encyklopedii getta warszawskiego to tytuł projektu badawczego, którego celem jest opracowanie jak najpełniejszego obrazu warszawskiego getta. Mimo coraz liczniejszych publikacji źródłowych oraz opracowań wiele zagadnień ciągle domaga się uzupełnienia. Opierając się na szerokim wyborze źródeł, w tym w pierwszej kolejności na dokumentach z Archiwum Ringelbluma, członkowie zespołu opracują szereg zagadnień z zakresu historii, ekonomii, życia społecznego i kulturalnego warszawskiego getta. Wyniki prac zostaną opublikowane on-line.

Uzupełnieniem encyklopedii będzie interaktywna mapa, która powstanie w oparciu o zgromadzony materiał.

Kierownik Pracowni: prof. Andrzej Żbikowski

warsze1.png [742.90 KB]
Wnętrze książki "Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014" pod redakcją dra Pawła Fijałkowskiego, Wydawnictwo ŻIH, Warszawa 2020.

Pracownia ds. życia społecznego ludności żydowskich w dużych ośrodkach miejskich na ziemiach polskich (Wielkomiejska)

Pracownia Społeczności Wielkomiejskich powstała w grudniu 2017 roku. Jej głównym zadaniem jest opracowanie popularnonaukowej monografii ukazującej dzieje warszawskiej społeczności żydowskiej od początków XV w. — pierwszych wzmianek o Żydach w Warszawie, do 2013 roku – 70. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie.

Kierownik Pracowni: dr Paweł Fijałkowski

Pracownia badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich

Zespół badawczy „Duchowość żydowska na ziemiach polskich” został powołany do życia w roku 2013 przez Żydowski Instytut Historyczny i Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczącymi zespołu są dr hab. Jan Doktór (ŻIH), dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ). Zespół zajmuje się wszystkimi przejawami życia religijnego i duchowego Żydów polskich i europejskich na przestrzeni wieków. Na seminariach odbywających się w każdy drugi piątej miesiąca w Żydowskim Instytucie Historycznym członkowie zespołu kolejno przedstawiają rezultaty swoich dotychczasowych prac badawczych oraz planowane i realizowane projekty. Efekty prac zespołu są publikowane jako tematyczne „Duchowość żydowska w Polsce”. Dotychczas ukazały się trzy numery monograficzne „Kwartalnika Historii Żydów – Jewish History Quarterly” z materiałami powstałymi w Pracowni badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich. Ostatni w numerze 263 (wrzesień 2017).

Przewodniczący zespołu: dr hab. Jan Doktór (ŻIH), dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ)