Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku

Książka dra hab. Jana Doktóra jest pierwszym tomem z serii „Stosunki Polsko-Żydowskie” Wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide doktor2

Książka Bracia, obcy czy współobywatele prezentuje debaty chrześcijańskie na temat żydów i judaizmu od późnego średniowiecza do rewolucji francuskiej. Autor przedstawia, jak zmieniał się w czasie obraz żydów i judaizmu w oczach chrześcijan, próbuje też odpowiedzieć na pytanie, jak żydzi znaleźli, czy wywalczyli sobie, miejsce w świecie chrześcijańskim, a także czy chrześcijanie i żydzi mogli — patrząc z perspektywy dwóch tysiącleci — trwale ułożyć sobie reguły współżycia?

Rozdzielanie się Kościoła i Synagogi było procesem długim, trudnym i bolesnym. Autor pokazuje go od czasów Cesarstwa Rzymskiego i roli św. Augustyna w teologicznym uzasadnieniu żydowskiej obecności w państwie chrześcijańskim, kończy zaś na projektach równouprawnienia żydów z przełomu XVIII i XIX wieku (przedstawia też próby „naprawy” żydów i judaizmu w Królestwie Polskim).

Szczególną wartością książki jest ukazanie polemik dotyczących judaizmu w kontekście rozwijającej się kultury druku, a także zaprezentowanie ich na tle europejskich debat i inicjatyw podejmowanych na ziemiach polskich.

Wielowiekowe spory chrześcijan i żydów w książce Jana Doktóra zostały rozpisane na dziewięć rozdziałów, z których każdy stanowi miniaturową monografię, z łatwością dającą się rozwinąć w opasły tom. Należy więc uznać za duże osiągnięcie zarazem naukowe i popularyzatorskie, że udało się czasem na kilkunastu stronach uchwycić istotę nader skomplikowanych zjawisk, które daleko przekraczały li tylko religijne różnice.

(prof. Stanisław Obirek, UW)


Dr hab. Jan Doktór jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktorem naczelnym „Kwartalnika Historii Żydów”. Zajmuje się duchowością żydowską, starymi drukami żydowskimi i chrześcijańskimi misjami wśród polskich żydów. Jest autorem wielu publikacji i opracowań, m.in. Początki chasydyzmu polskiego (2004), Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648–1792 (2012) oraz Słowa Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu (2017).

------------------

Książka Jana Doktóra jest pierwszą publikacją z serii „Stosunki polsko-żydowskie”. Badania nad stosunkami polsko-żydowskimi rozwinęły się w ostatnich trzydziestu latach, jednak zazwyczaj dotyczą one wybranego miejsca, instytucji albo epoki. W przewidywanym projekcie tomy serii będą uwzględniały konkretną tematykę na przestrzeni dziejów, co pozwoli na prześledzenie zmian i szersze spojrzenie, nie tylko z punktu widzenia konfliktów i różnic, ale także współdziałania i przenikania się środowisk. Chcemy pokazać nie tylko to, co dzieliło, ale także to co łączyło mieszkańców ziem polskich, a od stu lat obywateli Polski, niezależnie od ich wyznania czy narodowości.

Więcej informacji o książce

------------------

Publikacja dofinansowana ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Publikacja dofinansowana ze środków Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.

--------------------

W dniu 20 listopada o godz. 18.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym odbędzie się spotkanie z autorem, w którym wezmą udział prof. Anna Landau-Czajka oraz prof. Stanisław Obirek.

Serdecznie zapraszamy!

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem