Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 8 stycznia 2018 roku ogłasza ósmą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Wide meir balaban jewish historian7

Konkurs im. Majera Bałabana — zasady uczestnictwa

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa do dnia 2 marca 2018 roku (za datę zgłoszenia pracy zostanie uznana data stempla pocztowego) lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu.

Na zgłoszenie składają się:

- poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (tylko forma elektroniczna),

- zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

- oświadczenie uczestnika podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

- oprawiony egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie papierowej (w twardej oprawie) opatrzony numeracją stron oraz spisem treści (wydruk),

- egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie elektronicznej w formacie PDF, identyczny z egzemplarzem papierowym, opisany i dostarczony na nośniku elektronicznym (płyta lub pendrive), najlepiej spakowane w przezroczystą, foliową kopertę.

Pracę oraz wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać razem w tej samej wzmocnionej kopercie.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w lipcu 2018 roku na stronie internetowej ŻIH. Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem, a także z oświadczeniem, zgłoszeniem uczestnictwa oraz elektronicznym formularzem zgłoszeniowym, których wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skład jury:

 • dr Magdalena Bendowska – hebraistka, badaczka dziejów drukarstwa żydowskiego, ŻIH
 • Ryszard Burek – orientalista, wydawca, ŻIH
 • dr Bartosz Borys – historyk, ŻIH
 • dr Helena Datner – historyczka, socjolożka, ŻIH
 • dr hab. Jan Doktór – historyk, ŻIH
 • dr Paweł Fijałkowski – historyk, archeolog, ŻIH
 • dr hab. Alina Molisak – polonistka, badaczka literatury, UW
 • dr Katarzyna Person – historyczka, ŻIH
 • dr Anna Rosner – historyczka, ŻIH
 • dr Krzysztof Świrek – socjolog, UW, ŻIH
 • dr Zofia Trębacz – historyczka, ŻIH
 • dr Marzena Zawanowska – hebraistka, arabistka, tłumaczka, ŻIH
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (przewodniczący) – historyk, ŻIH
 • dr hab. Rafał Żebrowski – historyk, ŻIH
 • dr Agnieszka Żółkiewska (sekretarz) – jidyszystka, badaczka literatury, tłumaczka, ŻIH.


Konkurs im. Majera Bałabana

Pomysł konkursu narodził się w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1990 r. Uznaliśmy wówczas, że jest to potrzeba chwili. Po przełomie ustrojowym zaczęły powstawać prace z zakresu humanistyki, które przełamywały rozliczne tabu kultywowane w poprzedniej epoce. Jedną z takich białych plam były dzieje Żydów w Polsce. Wiedzieliśmy, że w różnych ośrodkach naukowych młodzi badacze podejmują ten temat, jednak nie bardzo było wiadomo gdzie i jakie prace powstają. Chcieliśmy, by ŻIH stał się miejscem, gdzie te prace mogłyby być przechowywane, służąc innym. Tak się też stało – nasze archiwum zgromadziło obszerną kolekcję prac konkursowych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że Instytut stał się jedynym w Polsce centrum informacji o kierunkach podejmowanych badań w tematyce żydowskiej.

Mieliśmy ambicję, by dzięki konkursowi ŻIH miał wpływ na merytoryczny poziom badań nad dziejami i kulturą Żydów. To także się udało. Wielu uczestników naszych konkursów kontynuowało badanie tematyki żydowskiej, z sukcesem realizując kariery naukowe. Można wymienić prof. Grzegorza Berendta, który dostał w pierwszym konkursie (1991) wyróżnienie za pracę magisterską, a w trzecim – za doktorat. Obecnie kontynuuje swoje badania jako profesor na Uniwersytecie Gdańskim, szefując jednocześnie gdańskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę otrzymała Bożena Szaynok, która jest obecnie profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim, Eugenia Prokop-Janiec i Michał Galas — obecnie profesorowie UJ oraz prof. Wacław Wierzbieniec, obecnie rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jedna z laureatek Trzeciego Konkursu, Barbara Engelking, obecnie profesor, założyła Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Inny uczestnik, Edward Kopówka jest teraz kierownikiem Muzeum w Treblince, a Sławomir Żurek stworzył Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Staramy się podtrzymywać kontakty z laureatami, dzięki czemu wiemy, że niektórzy, choć nie pracują naukowo, działają — jako nauczyciele lub działacze społeczni — w swoich środowiskach na rzecz propagowania wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej oraz poprawy stosunków polsko-żydowskich. 

Od roku 2009 roku konkurs ŻIH nosi imię profesora Majera Bałabana, wybitnego historyka polskich Żydów. 

(na podstawie tekstu dr Aliny Całej, wieloletniej Przewodniczącej poprzednich edycji konkursu).

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, przyczyniając do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś, mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942/43 roku.

Honorowym patronem konkursu jest wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński.

Patronem konkursu jest Ambasada Izraela.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem