Od biografii do edycji. Portret etnografki żydowskiej Reginy Lilientalowej.

Prowadzący w swoim wystąpieniu podumuje kilka lat badań nad życiem i działalnością naukową Reginy Lilientalowej, żydowskiej etnografki.

Wide foto014
Regina Lilientalowa

Zapraszamy na seminarium naukowe: „Od biografii do edycji. Portret etnografki żydowskiej Reginy Lilientalowej.” Poprowadzi je dr Piotr Grącikowski (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), który otrzymał I wyróżnienie w edycji 2016 Konkursu im. M. Bałabana. 

W swoim wystąpieniu przedstawi kilka lat badań nad życiem i działalnością naukową Reginy Lilientalowej, żydowskiej etnografki. Zaprezentuje główne tezy i wnioski swojej rozprawy doktorskiej, jak też założenia i efekty pracy nad edycją krytyczną pism etnograficznych Lilientalowej, nad której ukończeniem aktualnie pracuje.

Regina Eiger-Lilientalowa (1875–1924), uczestniczka tajnych kursów Uniwersytetu Latającego i uczennica Ludwika Krzywickiego znana jest dziś przede wszystkim dzięki opublikowanej już po jej śmierci pracy pt. Dziecko żydowskie, jednak jej badania obejmowały nieomal wszystkie dziedziny żydowskiego życia, a wielostronne zainteresowania społeczno-polityczne objawiły się w skromnej, ale wyrazistej publicystyce, w której rozpatrywała m.in. problemy akulturacji Żydów, kultury i literatury jidysz, wychowania i uświadamiania seksualnego dzieci i młodzieży. W jej życiu obserwować można zmagania ze społecznymi ograniczeniami kobiet. Pozostawiła po sobie wiele materiałów warsztatowych, które dotąd nie były publikowane.

Piotr Grącikowski — urodzony w 1976 r. we Wrocławiu. Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w specjalności literatura i kultura żydowska, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zajmuje się historią etnografii, historią gier i zabaw, literaturą popularną. Autor pracy doktorskiej Portret etnografki żydowskiej Reginy Lilientalowej, napisanej w Zakładzie Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego) pod kierunkiem prof. dra hab. Marcina Wodzińskiego oraz szeregu artykułów naukowych i popularyzatorskich.

Seminarium naukowe odbędzie się 31 stycznia o godz. 11 w siedzibie ŻIH. Wstęp wolny.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem