Rozstrzygnięcie VI Konkursu im. Majera Bałabana

Od pierwszej edycji organizowanego przez ŻIH konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu minęły 23 lata. Nazwiska wielu jego laureatów są dziś dobrze znane i wysoko cenione w świecie nauki, nie tylko w Polsce.

Wide ba aban majer samuel

Tegoroczna edycja konkursu była pod wieloma względami wyjątkowa. Obrodziła w prace ambitne i nowatorskie, prezentujące szeroki wachlarz zagadnień. Autorzy mierzyli się z trudnymi problemami, stawiali kontrowersyjne pytania badawcze. W sumie nadesłano 53 prace, w tym 18 prac doktorskich i 35 magisterskich.

Ku satysfakcji organizatorów poziom merytoryczny prac konkursowych był bardzo wysoki. W związku z tym Jury miało niezwykle trudne zadanie wyłonienia laureatów konkursu. Przy ocenie brano pod uwagę merytoryczną wartość pracy, nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz stronę formalną pracy.

Jury VI Konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało 6 nagród i 4 wyróżnienia:


W kategorii najlepsze prace magisterskie

I nagroda

mgr Jan Borowicz – (Uniwersytet Warszawski) za pracę Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy

II nagroda

mgr Anna Batko - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II za pracę Kim jest brat twój, Kain? Polska sztuka współczesna wobec Zagłady

III nagroda

mgr Anna Dąbrowska – (Uniwersytet Warszawski) za pracę Architektura jako odpowiedź na problem masowej migracji. Przykład osiedli mieszkaniowych w Beer Szewie

I wyróżnienie

mgr Małgorzata Joanna Adamczyk — (Uniwersytet Warszawski oraz Université Sorbonne Paris IV) za pracę Miedzy zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg

II wyróżnienie

mgr Marta Hekselman – (Uniwersytet Warszawski) za pracę: Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności

 

W kategorii najlepsze prace doktorskie

I nagroda

dr Dagmara Budzioch – (Uniwersytet Jagielloński oraz École Pratique des Hautes Études) za pracę Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda

II nagroda

dr Anna Rosner – (Uniwersytet Warszawski) za pracę Przemiany społeczne i ekonomiczne wśród żydowskich mieszkańców Londynu drugiej połowy XIX wieku

III nagroda

dr Paweł Wieczorek — (Uniwersytet Wrocławski) za pracę Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945–1968

I wyróżnienie

dr Monika Stępień — (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej

II wyróżnienie

dr Anna Mach – (Uniwersytet Warszawski) za pracę Poetyka postpamięci i etyka świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej literaturze najnowszej

 

Autorom wszystkich nadesłanych prac składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy nagród i wyróżnień! 

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 9 listopada 2014 roku (niedziela) o godz. 13.00 w Galerii Wystaw Czasowych ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, Pl. Bankowy 2 (wejście od ulicy Tłomackie).


Finaliści Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o tematyce żydowskiej, 2014

 

PRACE MAGISTERSKIE

mgr Małgorzata Joanna Adamczyk – Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg

mgr Anna Batko — Kim jest brat twój, Kain? Polska sztuka współczesna wobec Zagłady

mgr Jan Borowicz — Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy

mgr Anna Dąbrowska — Architektura jako odpowiedź na problem masowej migracji. Przykład osiedli mieszkaniowych w Beer Szewie

mgr Marta Hekselman — Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności

mgr Małgorzata Lipska — Klasyka nieuwspółcześniona: Koncepcja inscenizacyjna Teatru Maleńkiego z Tel Awiwu

mgr Edyta Nowak — Od Błońskiego do Grossa. Analiza dyskursu prasowego na temat postaw Polaków wobec Żydów (1987–2008)

mgr Łukasz Posłuszny — Zagłada i kultura materialna. Pamięć obozów w wywiadach biograficznych

mgr Martyna Szeląg — (Do)świadczenie Zagłady. Literacka reprezentacja doświadczenia w twórczości Irit Amiel i Idy Fink

 

PRACE DOKTORSKIE

dr Dagmara Budzioch — Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda

dr Anna Mach — Poetyka postpamięci i etyka świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej literaturze najnowszej

dr Anna Rosner — Przemiany społeczne i ekonomiczne wśród żydowskich mieszkańców Londynu drugiej połowy XIX wieku

dr Monika Stępień — Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej

dr Maciej Stroiński — Samowiedza negatywna judaizmu w najnowszym kinie izraelskim i diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych

dr Paweł Wieczorek – Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945–1968

dr Anna Wylegała — Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie) pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”

dr Marta Zawodna — Martwe ciało w kulturze zachodniej. Sposoby postępowania ze szczątkami ofiar Zagłady na terenach KL Auschwitz-Birkenau i KL Kulmhof w okresie powojennym.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem