Konkurs im. M. Bałabana — 2014 rok

Żydowski Instytut Historyczny ogłosił szóstą edycję organizowanego co dwa lata „Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu im. Majera Bałabana”.

Wide  mgl2750 2

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma dnia 9 grudnia 2013 ogłosił szóstą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu im. Majera Bałabana.

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosiliśmy by nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

ul. Tłomackie 3/5, 

00–090 Warszawa

Końcową datą przyjmowania dokumentów był dzień 20 lutego 2014 roku.

Na zgłoszenie składały się:

- poprawnie i kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa (tylko forma elektroniczna),

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisana przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

- oświadczenie promotora o jej samodzielnym charakterze i braku przeciwwskazań do wykorzystania w sposób opisany w niniejszym regulaminie (wydruk),

- oprawiony egzemplarz pracy w formie papierowej opatrzony numeracją stron oraz spisem treści (wydruk),

- egzemplarz w formie elektronicznej w formacie PDF, identyczny z egzemplarzem papierowym, opisany i dostarczony na nośniku elektronicznym, najlepiej zapakowany w przezroczystą kopertę (płyta lub pendrive).

Wyniki Konkursu ogłoszone zostały w październiku 2014 roku na stronie internetowej ŻIH-u.

Prace oceniło Jury Konkursu, składające się z naukowców ŻIH-u oraz UW. Przewodniczącym jury został prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosiliśmy o zapoznanie się z Regulaminem a także z oświadczeniami oraz kartą zgłoszeniową — ich wypełnienie było warunkiem przystąpienia do Konkursu.

Wszelkie pytania prosiliśmy by kierować na adres mailowy: edukacja@jhi.pl

Uprzejmie prosiliśmy, aby w tytule e-maila wpisać: „Konkurs Bałabana”.

Skład jury

Ryszard Burek – orientalista, wydawca, ŻIH

dr Helena Datner – historyczka, socjolożka, ŻIH

dr hab. Jan Doktór – historyk, ŻIH

dr Paweł Fijałkowski – historyk, archeolog, ŻIH

dr Alina Molisak – polonistka, badaczka literatury, UW

dr Katarzyna Person — historyczka, ŻIH

dr Bożena Umińska-Keff – badaczka literatury, publicystka, poetka, ŻIH

prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (przewodniczący) – historyk, ŻIH

dr Agnieszka Żółkiewska (sekretarz) – badaczka literatury, tłumaczka, ŻIH

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem