Rozstrzygnięcie konkursu Bałabana 2012

Rozstrzygnięcie V Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej

Wide mg 9599

Rozstrzygnięcie V Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. Poziom, szeroki zasięg tematyczny oraz liczba prac świadczą, ku satysfakcji organizatorów konkursu, że tematyka dziejów i kultury Żydów stała się przedmiotem zainteresowań na wielu polskich uczelniach w Polsce. Wszystkie nadesłane prace zostaną złożone w archiwum ŻIH.

Jury V Konkursu im. Majera Bałabana na posiedzeniu 16 października 2012 r. rozstrzygnęło konkurs następująco:

 

W kategorii prac doktorskich pierwszą nagrodę otrzymał:

Bartłomiej Krupa – Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003)

Drugą nagrodę zdobył:

Paweł Wolski – Tadeusz Borowski – Primo Levi. Paralela

Trzecią nagrodę:

Krzysztof Kwiatkowski – Nowa Synagoga w Poznaniu. Wirtualna rekonstrukcja

W kategorii prac doktorskich przyznano jedno wyróżnienie dla pracy:

Karoliny Ruty – „Wyrażać niewyrażalne” Analiza językowo-stylistyczna tetralogii Jezus z Nazaretu Romana Brandstaettera

 

W kategorii prac magisterskich pierwszą nagrodę uzyskały dwie prace ex aequo:

Bartłomiej Proc – Angelologia perska a angelologia hebrajska

Piotr Wojciech Pęziński – Żydowski ruch młodzieżowy w PRL 1956–1968

Drugiej nagrody nie przyznano.

Trzecią nagrodę uzyskał:

Bartłomiej Stawiarski – Kultura materialna Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu. Wybrane problemy

Jury przyznało ponadto trzy równoległe wyróżnienia dla prac magisterskich:

Agnieszka Pajączkowska – Obraz odebrany, obraz odzyskany – fotografia przed, podczas i po Zagładzie na przykładzie zdjęć identyfikacyjnych i portretowych

Anna Piątek – Postać Jezusa i wątki chrześcijańskie we współczesnej poezji hebrajskiej (na wybranych przykładach)

Maria Krawczyk – Kobiety “Złotej Ery” kinematografii żydowskiej w Polsce. Bohaterki i aktorki

Do finału zakwalifikowały się także następujące prace:

 PRACE DOKTORSKIE

 

 1. Artur Kamczycki – Theodor Herzl a ikonografia syjonistyczna do 1933 roku
 2. Agata Rybińska – Granice integracji. Praktyki religijne Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku

  PRACE MAGISTERSKIE

 1. Aleksandra Bilewicz – Między światem żydowskim i chrześcijańskim. Doświadczenie marranizmu jako źródło filozofii Montaigne`a i Spinozy
 2. Aleksandra Bobrowicz-Nadolny – Amerykański judaizm humanistyczny. Próba analizy zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem teorii Thomasa Luckmanna
 3. Katarzyna Chruszczewska – Bóg, inny, ja. Zagrożenia podmiotowości w trzech interpretacjach Opisu walki Franza Kafki
 4. Anna Góra — Kończanin – Zespół synagogalny w Międzyrzecu Podlaskim
 5. Magdalena Maria Grycan – Immigration et diaspora : construction d`une identité multiple. Une étude de cas polono-juif-français
 6. Agata Jankowska – Kondycja muzułmana. Koncepcje Giorgio Agambena wobec źródeł i literatury świadectwa
 7. Ewa Danuta Kawałko - Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika „Chwila” z lat 1929–1933
 8. Magdalena Kozłowska – Dziecięca republika – próba opisania losów sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie (1926–1942)
 9. Dominika Oliwa – Śladami Nowych Chrześcijan. Dzieje diaspory portugalskich Marranów w XVI i XVII wieku
 10. Aleksandra Ewa Oniszczuk – Ludność żydowska Kalisza w latach 1815–1914. Wybrane aspekty modernizacji
 11. Alicja Podbielska – Gender i kacet. Kategoria płci kulturowej w literaturze lagrowej
 12. Gina Raphael Kuhn – Poland`s 1968 Anti-Zionist Campaign in the American Jewish Press
 13. Konrad Wójcik – Wiara mimo Boga. Bluźnierstwo w zapisach Zagłady

 Na konkurs nadesłano 64 prace, w tym 9 prac doktorskich i 55 magisterskich.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem