Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy

Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy

Wystawa do celów edukacyjnych, przeznaczona przede wszystkim dla szkół, w syntetyczny sposób ukazująca dzieje polskich Żydów, od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Wystawa przybliża drogi Żydów do Polski, która na wiele wieków stała się dla nich schronieniem, podczas gdy w wielu krajach zachodniej Europy byli prześladowani i mordowani. Przez kolejne stulecia żydowska społeczność w Polsce rozrosła się, a jej kultura rozwinęła. Tutaj powstały najważniejsze ośrodki żydowskiej myśli religijnej i społecznej, później także politycznej i artystycznej. Z dorobku polskiego żydostwa korzystał judaizm na całym świecie. Wystawa przedstawia wiele wątków historii polskich Żydów. Także ostatni etap ich drogi, czyli przeprowadzoną przez nazistowskie Niemcy planową Zagładę. Końcowy akcent pada na odradzające się życie żydowskie w Polsce.

Wystawa składa się nie tylko z tekstów, ale również bogatego materiału ilustracyjnego. Powstała niemal wyłącznie na podstawie zbiorów ŻIH, we współpracy z Fundacją Orange.

Składa się z 31 paneli. Każdy o wymiarach: 190 x 95 x 1,5 cm. 


ZASADY WYPOŻYCZANIA WYSTAW

Wystawy użyczane są bezpłatnie. Należy je rezerwować z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Warunkiem wypożyczenia jest podpisanie regulującej je umowy. Dwa podpisane egzemplarze dokumentu należy dostarczyć do ŻIH na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wypożyczeniem.

Transport i należyte opakowanie obiektów zapewnia wypożyczający.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem