Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918–1939

Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918–1939

Wystawa towarzysząca promocji albumu o tym samym tytule autorstwa Lecha Dulika i Konrada Zielińskiego, wydanego przy udziale ŻIH. Fotografie ukazują duże miasta i miasteczka, w których często większość mieszkańców stanowili Żydzi. W tych często tradycyjnych społecznościach przetrwały pieczołowicie pielęgnowane, niezmienne od wieków formy życia.

Zdjęcia przedstawiają również Żydów zasymilowanych, wychowanych w polskich szkołach, silnie związanych z polską historią, kulturą i językiem. Na zdjęciach pojawiają się w towarzystwie swoich nie-żydowskich przyjaciół, kolegów, współpracowników. Mieszkając w Polsce i dla niej pracując, mając świadomość więzi z własnym narodem i jego losem, często żyli na granicy dwóch światów.

Z fotografii wyłania się wielowątkowy obraz świata polskich Żydów. Fotografie pozwalają odbyć podróż w czasie i pomagają przybliżyć życie tych, którzy są ich bohaterami. Są wśród nich ludzie zwyczajni i wybitni, zamożni i biedni. Można spojrzeć im w oczy, zajrzeć do ich mieszkań, obserwować przy pracy, zobaczyć, jak przeżywają radości i troski. Jest to obraz uchwycony na krótko przed Zagładą.

Wystawa złożona z:

19 fotografii w rozmiarze 92 x 62 cm

111 fotografii w rozmiarze 22 x 31 cm

8 plansz z tekstami informacyjnymi w języku polskim: 92 x 62 cm


ZASADY WYPOŻYCZANIA WYSTAW 

Wystawy użyczane są bezpłatnie. Należy je rezerwować z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Warunkiem wypożyczenia jest podpisanie regulującej je umowy. Dwa podpisane egzemplarze dokumentu należy dostarczyć do ŻIH na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wypożyczeniem.

Transport i należyte opakowanie obiektów zapewnia wypożyczający.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem