Julia Pirotte

Julia Pirotte

Julia Pirotte rok przed śmiercią przekazała Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu część swojego archiwum w postaci odbitek fotograficznych, często opatrzonych jej pieczątką z imieniem i nazwiskiem. W większości wykonała je w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Tylko niektóre powstały później. Zdjęcia Julii Pirotte były pokazywane w Belgii, Francji i Stanach Zjednoczonych, a w latach osiemdziesiątych także w Polsce.

Prezentowana kolekcja reprodukcji fotograficznych odbitek do wypożyczenia zawiera niezwykłe portrety napotkanych przez fotografkę osób. Pirotte często ujmuje nie tylko ich twarze, ale i gestykulację. Interesują ją ludzie w działaniu. Wśród zdjęć jest wiele o charakterze reporterskim, przedstawiających żołnierzy francuskiego ruchu oporu, robotników, kibucników. Niezwykłe są fotografie starych kobiet i dzieci, portrety Tuwima, Picassa, Edith Piaf, Paula Eluarda, siostry autorki Mindli.

Wystawa składa się z 33 reprodukcji odbitek oprawionych w białe ramy.

18 obiektów: 75 x 53 cm, 15 obiektów: 53 x 43 cm.


ZASADY WYPOŻYCZANIA WYSTAW

Wystawy użyczane są bezpłatnie. Należy je rezerwować z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Warunkiem wypożyczenia jest podpisanie regulującej je umowy. Dwa podpisane egzemplarze dokumentu należy dostarczyć do ŻIH na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym wypożyczeniem.

Transport i należyte opakowanie obiektów zapewnia wypożyczający.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem