Wydawnictwa żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Piotr Muchowski

Wydawnictwa żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Od trzech lat, Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi program „Dialog międzykulturowy jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego” (Europejski Fundusz Społeczny), którego celem jest szerzenie wiedzy o językach i kulturach Azji. W ramach programu organizowane są coroczne konferencje dotyczące języków i literatury Azji. Brali w nich udział uczeni z różnych europejskich i azjatyckich centrów naukowych, również z Izraela i Rosji. Dziedziny badań, które są w szczególności najsilniej reprezentowane podczas konferencji obejmują historię i kulturę Żydów aszkenazyjskich i Karaimów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i na Krymie. Druga z wymienionych dziedzin, w szczególności jeśli chodzi o język i literaturę Polsko-Litewskich Karaimów, jest wiodącym tematem badań w Dziale Studiów Tureckich, Mongolskich i Koreańskich, jak i w Dziale Studiów Hebrajskich, Aramejskich i Karaimskich w Katedrze Studiów Azjatyckich. Wynikiem tych zainteresowań jest, między innymi, wypuszczenie na rynek Karaite Archives, kronik poświęconych studiom Karaimskim, które będą wychodzić od 2013 roku.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem