Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy

prof. dr hab. Jan Doktór

Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy

1648–1792

Oprawa
twarda
Wydawca
Żydowski Instytut Historyczny
Rok publikacji
2012
ISBN
978-83-61850-76-2

„Praca Jana Doktóra jest fascynująca. Pokazuje świat konwertytów, żyjących na marginesie ówczesnego społeczeństwa żydowskiego i chrześcijańskiego, ludzi poszukujących, próbujących odnaleźć własną drogę do Boga, często niepotrafiących sobie poradzić z trudami życia w nowym środowisku, czasem hochsztaplerów, często postacie tragiczne. Bardzo ciekawe są związki chrześcijańskich millenarystów z Żydami, ogarniętymi mesjańską gorączką. Odkrywa fascynujący świat ludzi próbujących stworzyć pomosty pomiędzy dwiema […] religiami, czy wręcz nową synkretyczną religię. Barwny język powoduje, że lektura […] powinna zainteresować wielu Czytelników, nie tylko zainteresowanych dziejami Żydów.”

Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny

„[Książka] jest pionierską w historiografii polskiej próbą przedstawienia relacji żydowsko-muzułmańsko-chrześcijańskich w kontekście prowadzonych misji i ich konsekwencji, jakimi były przypadki konwersji. […] Przynosi nowe spojrzenie i stawia nowe problemy, które we współczesnych badaniach powinny być rozwijane. […] Książka ta jest jedną z najbardziej oryginalnych prac poświęconych relacjom międzyreligijnym, szczególnie żydowsko-chrześcijańskim, jakie kiedykolwiek w Polsce powstały”.

Dr hab. Michał Galas, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński

Dr. hab. Jan Doktór is a Research Fellow at the Jewish Historical Institute (since the end of 1987), and the editor-in-chief of the „Jewish History Quarterly”; he studies the history of Frankism. He is the author of numerous publications (including the editorial work of Frankist manuscripts — Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie, 1996; Księga słów Pańskich: ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, v. 1–2, 1997 [Various annotations, cases, activities, and anecdotes of the Lord, 1996; Book of the words of the Lord: esoteric lectures of Jacob Frank, v. 1–2, 1997]). 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem