Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r.

Stefan Gąsiorowski

Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r.

Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej

Rok publikacji
2012

Haliczanin, wybitny orientalista i turkolog dr Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990) w swoich wspomnieniach z lat młodości napisał, że Zarach Zarachowicz „w okresie międzywojennym stał się jedną z najświatlejszych postaci halickiej społeczności karaimskiej”. Zarachowicz urodził się 21 grudnia 1890 r. w Hali czu. Był synem Mojsza (23 I 1858 – 27 II 1920) i Estery (24 X 1867 – 5 II 1962) z Eszwowiczów, członków tamtejszej gminy karaimskiej (dżymatu), któ rej początki, według samych Karaimów, mają sięgać połowy XIII wieku. Zarach Zarachowicz otrzymał imię po swoim zmarłym dziadku (1820? – 29 I 1889), synu Mojsza. W okresie zaborów haliczanie pozostawali pod panowaniem austriackim, a miejscowy dżymat był jedyną osadą karaimską w całym państwie austro — węgierskim.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem