Medżuma Yosefa B. Eliyahu Qilcy

Gulayhan Aqtay

Medżuma Yosefa B. Eliyahu Qilcy

Rok publikacji
2012

Celem artykułu jest przedstawienie zawartości treściowej rękopisu krymskokaraimskiej me dżumy, której krytyczne wydanie ukazało się w 2009 r. w Tur cji, ale bez tłumaczenia całego rękopisu. Chciałabym zaznaczyć, że nie mając możliwości dostępu do oryginału rękopisu, oparłam się na fotokopii dostarczonej mi przez prof. Henryka Jankowskiego, która została sporządzona z innej fotokopii, będącej w posiadaniu znanego badacza literatury krymczackiej na Krymie, Dawida Rebi. Definicję medżumy i stan badań przedstawiłam w mojej pracy. W uproszczeniu medżumę można określić jako rękopis oprawiony w kształcie książki lub zeszytu o zróżnicowanej treści. Zarówno sam wyraz jak i forma, choć ta nabrała na Krymie nowych cech, jest pochodzenia tureckiego. Znane medżumy pochodzą z XIX i XX wie ku.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem