Piętno Zagłady

Joanna Beata Michlic

Piętno Zagłady

Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce

Rok publikacji
2020

Ta książka jest niezwykle ważnym wkładem w zrozumienie sposobu, w jaki dzieci przeżywają, przystosowują się i pamiętają traumę, utratę dzieciństwa, zniszczenie ich rodzin i przedwojennego świata. (Samuel Kassow)

 

Publikacja składa się z esejów Joanny Michlic po raz pierwszy publikowanych w języku polskim. Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody naukowe analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

Joanna Beata Michlic – historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz pamięcią o Zagładzie. Autorka licznych książek i artykułów, między innymi Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych (ŻIH, 2015), która znalazła się w dziesiątce książek nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2016 r. Obecnie jest stypendystką Fundacji Gerdy Henkel.

Planowana data wydania: listopad 2020 r.Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem