Czarna Księga

Wasilij Grossman, Ilja Erenburg

Czarna Księga

Wydawca
Żydowski Instytut Historyczny
Rok publikacji
2019
ISBN
978-83-954194-0-9
Tłumaczenie
Małgorzata Buchalik, Halyna Dubyk, Halina Grubowska, Mirosława Jankowska, Maria Karaczencewa, Kacper Miklaszewski, Tamara Mońko
Opracowanie merytoryczne
Joanna Nalewajko-Kulikov

Pierwsze polskie wydanie jednego z pierwszych dokumentów na temat Zagłady — ludobójstwa dokonywanego przez nazistów na terenach ZSRR podczas II wojny światowej.

Pomysłodawcą gromadzenia oraz publikacji dokumentacji był Albert Einstein. W 1942 r. materiały zaczął zbierać Żydowski Komitet Antyfaszystowski z Samuelem Michoelsem na czele, przy wsparciu Światowego Kongresu Żydów. Redaktorami Czarnej Księgi  zostali dwaj wybitni pisarze: Ilja Erenburg i Wasilij Grossman. Według Erenburga: do Księgi mają wejść relacje ocalałych Żydów, świadków potworności, niemieckie rozkazy, pamiętniki i wypowiedzi katów, zapiski i dzienniki Żydów, którym udało się ukryć. Nie akty oskarżenia, nie protokoły, lecz żywe relacje mające plastycznie uwidocznić cały wymiar tragedii. W 1947 roku wydanie w Związku Radzieckim zostało zakazane.

W „Czarnej Księdze” mamy zetknięcie z pierwszym wrażeniem, z ludźmi, którzy jeszcze wczoraj mieli być rozstrzelani lub potopieni, ale szczęśliwie przeżyli ten dzień i zdążyli spotkać swoich wyzwolicieli. To są opisy, nazwałbym tak — in crudo, i na tym polega ich niewyobrażalne znaczenie i waga.

(Marian Turski)

Planowana data wydania: grudzień 2019 r.

Publikacja przygotowywana do druku dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem