żydłaczenie

zabarwione pejoratywnie, lekceważąco bądź ironicznie określenie polszczyzny Żydów lub – według słowników języka polskiego – „mówienie z żydowskim akcentem”. Stanowiło ono z jednej strony element negatywnego stereotypu Żyda, opartego na opozycji swój-obcy. Z tego względu, wykrywanie domniemanych naleciałości czy potknięć językowych należało do repertuaru nacjonalistycznych ataków na Żydów, stanowiących jakoby zagrożenie dla kultury polskiej, niejednokrotnie stosowanego wobec wybitnych twórców. Często tego rodzaju zabiegi „krytyczne” opierały się na niezrozumieniu różnych form wyrazu artystycznego (np. kreacji słowotwórczej). Z drugiej strony, było wielokrotnie wykorzystywanym w literaturze zabiegiem stylizacyjnym, zwłaszcza nieodłącznym elementem szmoncesu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand